Elektronisk tryckgivare (EPS) garanterar precisionen av krympningsoperationen, kontrollerar det verkliga trycket och informerar operatören om eventuella fel.

Cembre’s bilinjära verktyg har sin mekaniska tyngdpunkt närmast operatörens handled för att optimera verktygets övergripande ergonomi och ge ett bredare stöd för handen.

“Smart Release Technology” är en ny utveckling av Cembre, där ett intelligent oljetrycksavbrott stoppar motorn i slutet av krympcykeln. Datainspelning och intelligent kontroll möjliggör fullständig verifiering av driftsparametrar.