Vägskyddskur

Just nu pågår elektrifieringen av järnvägssträckan mellan Kimstad och Skärblacka väster om Norrköping.
Målet är en ökad säkerhet och kapacitet och få mer konkurrenskraftiga järnvägstransporter och minskad miljöpåverkan.
I detta projekt skall man också byta ut föråldrade vägskyddsanläggningar på sträckan och detta är en viktig förutsättning för den kommande elektrifieringen.

INFRAPRODUKTER har nu efter godkänd förbesiktning levererat ut fabriksnya vägskyddsanläggningar till kund på site, för inkoppling mot banan.
I november 2022 började INFRAPRODUKTER bygga nya vägskydd med tillhörande signalskåp på vår Verkstad i Farsta.
Arbetet i Verkstaden i Farsta har utförts av våra kompetenta signaltekniker, produkterna har kvalitetssäkrats innan leverans genom noggrann kontroll av installationerna.

För INFRAPRODUKTER i Farsta innebar detta tillverkning av:
4st vägskyddskurar
1st kiosk för vägskydd och driftplats
5st signalskåp

För att spara tid och pengar åt våra kunder har vi som målsättning att färdigställa så mycket av produkten som möjligt genom prefabricering inomhus i vår verkstad.
På så sätt kan vi korta ned ledtiderna maximalt och ingen personal behöver vistas i spårmiljö vid prefabriceringen.

För mer information och/eller frågor kontakta:
Dick Sulander
+46 72 709 67 03